Pirminės kortelės

Kauno gubernijos valdybos sprendimas