Pirminės kortelės

Laiškai (2) LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]