Pirminės kortelės

Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai