Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai - 11

iš 12