Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai - 10

iš 12