Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai - 7

iš 12