Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai - 5

iš 12