Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai - 4

iš 12