Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai - 2

iš 12