Pirminės kortelės

Jan Trzeci z Bozey Łaski krol Polski..." [Raštas]