Pirminės kortelės

„...ta creditum Nobis desuper apostolicae...” [Popiežiaus Urbono VIII raštas]