Pirminės kortelės

Laiškai (6) Vilniaus generalgubernatoriui Nikolajui Dolgorukovui ir adresato atsakymų juodraščiai