L. A. SENEC[A]E LIBELLVS de quattuor virtutibus cardinalibus cum familiari explanatione. : Epistol[a]e Senec[a]e ad Paulum et Pauli ad Senecam - 1

iš 38