Pirminės kortelės

"Datum in collegio vicariorum..." [Krikšto metrikų išrašas]