Pirminės kortelės

" Post obitum Domini..." [Dokumento fragmentas. Minimi Cichockiai ir Čartoryskis]