Pirminės kortelės

"Reiestr czinszu ..." [Mokesčių sąrašas]