Pirminės kortelės

"Niżey pisący się uręczam ..." [Garantinis raštas]