Pirminės kortelės

"Nizey wyrazony daie rewers..." [Garantinis raštas]