Pirminės kortelės

"Ja Dawid Straup dworzanin..." [Raštas]