Pirminės kortelės

"Benedict Paweł na Czerei Sapieha ..." [Raštas]