Pirminės kortelės

"...hrabia na Bychowie, Zasławiu ..." [Įsakymas]