Pirminės kortelės

"Processus itaque seu rotulum actorum ..." [Ginčas dėl kilmės]