[Teodoros Kristinos iš Tarnovskių Sapiegienės antkapinis paminklas Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje]