×

Klaidos žinutė

Could not connect to the repository. Please check the settings on the Islandora configuration page.

Žibunto Mikšio senosios grafikos rinkinys

Paryžiuje gyvenęs lietuvių dailininkas Žibuntas Mikšys (1923–2013) Vilniaus universiteto bibliotekai greta savo ir kitų šiuolaikinių dailininkų grafikos kūrinių padovanojo ir senosios grafikos rinkinį. Ši kolekcija yra dar papildyta ir Prancūzijoje gyvenusio dailininko Johnny Friedlaenderio (1912–1992) surinktais senosios grafikos darbais. Visą rinkinį sudaro 141 grafikos atspaudas. Tai Vakarų Europos ir Lenkijos dailininkų kūriniai, nuo XI amžiaus vario raižinių iki XIX amžiaus litografijų.

Žymesni dailininkai: prancūzai – Jean Pierre Norblin, Paul Gavarni, Leon Sabatier, olandai – Cornelis Visscher, Jan Weenix, vokiečiai- Michael Wolgemut, Gottfried Leigel, flamandas Pieter II de Jode, lenkas Jan Lewicki.