×

Klaidos žinutė

Could not connect to the repository. Please check the settings on the Islandora configuration page.

Vaclovo Dargužo senosios grafikos rinkinys

Šveicarų lietuvių visuomenės veikėjas, Vilniaus universiteto garbės daktaras Vaclovas Dargužas universiteto bibliotekai padovanojo žemėlapių kolekciją ir senosios grafikos rinkinį. XVII–XIX amžiaus grafikos rinkinį sudaro 41 kūrinys. Jame yra Lietuvos istoriniai ir Vakarų Europos aukštuomenės portretai bei miestų vaizdai.

Žymesni raižytojai ir litografai: vokietis Philipp Kilian, čekas Vaclav Hollar, prancūzas Antoine Maurin.