Piešiniai ir architektūriniai planai

Fondą F78 sudaro 901 l. s. vnt.; chronologinės ribos: XVI–XX a. Įrašai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Fonde esama M. Januševičiaus akvarelių, vaizduojančių iki šių dienų neišlikusius Vilniaus architektūros paminklus (Rotušę iki Lauryno Gucevičiaus rekonstrukcijos, Radvilų rūmų griuvėsius, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus ir kt.); XIX a. kupletų autoriaus, satyriko A. Bartelso iliustruotų satyrų, Jano Damelio, rusų dailininko J. Dobronadežino, Pr. Smuglevičiaus, A. Smuglevičiaus, T. Tišeckio, I. Trutnevo ir daugelio kitų dailininkų eskizų, piešinių ir akvarelių, Baltarusijos ir Lietuvos bažnyčių ir cerkvių bei kitų kultūros ir istorijos paminklų, liturginių reikmenų, pastatų ir žemės sklypų planų, piešinių, brėžinių ir t. t., ir pan.