×

Klaidos žinutė

Could not connect to the repository. Please check the settings on the Islandora configuration page.

Oginskių dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje

Oginskiai – viena iš žymiausių Lietuvos didikų giminių, turėjusių didelę įtaką valstybės politinei, ekonominei ir kultūrinei raidai, palikusių ryškų pėdsaką šalies istorijoje. Šioje skaitmeninėje kolekcijoje pristatomi reikšmingiausi įvairiuose Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fonduose saugomi su Oginskių gimine susiję dokumentai, aprėpiantys laikotarpį nuo XVI a. iki XX a. pradžios ir teikiantys žinių apie Oginskių genealogiją, žemėvaldą, ūkinę, politinę ir visuomeninę veiklą. Tai teisminiai ir ūkiniai dokumentai, bažnytinės fundacijos, valdovų privilegijos, korespondencija, memuaristikos žanrui priklausantys kūriniai, iš kurių atskiro paminėjimo vertas unikalus vieno iš žymiausių giminės atstovų kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimų“ keturtomis egzempliorius su rankraštiniais papildymais, ir kiti istorijos šaltiniai.