Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų knygos

VU bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma 543 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1540–1845 m. teismų aktų knygos. Tai ypatingas rankraščių fondas. Šie dokumentai yra svarbiausias šaltinis tyrinėjant Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos istoriją. Juose sukaupta informacija liudija teismo veiklą, atspindi plačią politinę, socialinę ir ekonominę Lietuvos istorijos panoramą, praeities buitį, visuomeninę bei individualią psichologiją. Sukaupta gausi informacija leidžia juos laikyti unikaliais žinynais, kuriuose atsispindi gyvenimo normų kaita. Šios knygos yra svarbios kaip materialinės kultūros šaltinis, kaip dokumentai, papildantys kitus šaltinius. Chronologiškai plati dokumentinė medžiaga yra įdomi ir svarbi kalbų istorijai, istorinei geografijai, geneologijai tyrinėti. Knygos parašytos senąja baltarusių ir lenkų kalbomis.

2000 m. pradėtas teismų knygų skaitmeninimo projektas. Jo pagrindiniai tikslai yra išsaugoti unikalias teismų knygas ateities kartoms, sukurti viso rankraštinio teksto duomenų bazes, užtikrinti pasaulio tyrinėtojams galimybę studijuoti kultūros paveldą ne tik bibliotekoje, bet ir internetu. Projektą parėmė Atviros visuomenės institutas ir Atviros Lietuvos fondas.