×

Klaidos žinutė

Could not connect to the repository. Please check the settings on the Islandora configuration page.

LDK didikų giminių archyvai

Turtingų ir įtakingų LDK, vėliau Žečpospolitos, didikų Radvilų (nuo XVII a. ir Prūsijos didikai) ir Sapiegų giminių atstovai ėjo aukščiausias vaivadų, kanclerių, etmonų, maršalkų, bažnyčios pareigūnų pareigas. Abi giminės turėjo pilių, dvarų ir rezidencijų visoje LDK teritorijoje. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma kai kurių jų valdų archyvų medžiaga. Ją sudaro turto valdymo, valdų administravimo, ūkinės veiklos, teismo procesų dokumentai, yra dalykinės ir asmeninės korespondencijos, pasitaiko dokumentų, susijusių su šių giminių atstovų užimamomis pareigomis.

Svarbus Lietuvos istorinis, kultūrinis ir politinis centras, reformacijos židinys – Kėdainių dvaras ir miestas iki XIXa. su pertraukomis priklausė turtingai ir galingai LDK didikų Radvilų giminei, jos Biržų-Dubingių atšakai. Kėdainių dvare sukaupta biblioteka ir archyvas, po 1863 m. sukilimo Rusijos valdžiai į Sibirą ištrėmus paskutinįjį Kėdainių savininką M. Čapskį, atiteko Vilniaus viešajai bibliotekai, iš kurios dalį rinkinių paveldėjo Vilniaus universiteto biblioteka. Čia skelbiami Kėdainių dvaro archyvo dokumentai, šiuo metu saugomi VUB Rankraščių skyriuje, F4.