×

Klaidos žinutė

Could not connect to the repository. Please check the settings on the Islandora configuration page.

Kunigo V. Mincevičiaus (1915–1992) kartografijos kolekcija (XVI-XX a.)

V. Mincevičius (1915–1992) – kunigas, žurnalistas, vertėjas ir kolekcininkas gyvenęs Italijoje (ten ir palaidotas) padovanojo universiteto bibliotekai žemėlapių kolekciją, kurią sudaro 331 saugojimo vienetas. Didžiąją jo kolekcijos dalį sudaro senoji kartografija. Tai ypatingos vertės XVI–XIX a. pasaulio, Europos, atskirų regionų žemėlapiai bei miestų planai, sukurti tokių garsių to meto autorių ir leidėjų, kaip: C. Ptolemaeus, W.J.Blaeu, G. Mercator, S. Münster, A. Ortelius, J. Hondius ir kt. Žemėlapių rinkinys vientisas, gerai suformuotas, daugiausia atspindintis Lenkijos karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę su kaimyniniais kraštais. Kolekcijoje yra keletas Europos valstybių bei miestų planų, taip pat 18 vienetų tobulai perdarytų faksimilinių leidimų.