J. Lelevelio fondas. Kelionių aprašymai

J. Lelevelio fondas. Kelionių aprašymai

Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelevelio (1786–1861) asmeninė biblioteka, testamentu paskirta universiteto bibliotekai: knygas, rankraščius, atlasus, žemėlapius 1857 m. jis atidavė lenkų emigrantų mokyklai Batinjolyje (Biblioteka Scholy Narodowej Polskiej w Batignolles) ir iškėlė sąlygą, kad ši kolekcija po jo mirties būtų perduota Vilniaus universitetui. Jo noras buvo išpildytas 1926 m., pargabenus kolekciją iš Kurnikų. J. Lelevelio rinkinio pagrindas – „mokslai, padedantys pažinti istorijos šaltinius“. Čia yra daug paties J. Lelevelio veikalų, didžiumą kolekcijos sudaro geografijos, kosmografijos, antikos ir naujųjų laikų istorijos knygos, kelionių aprašymai ir pan. Tarp jų – Dž. Franklino, A. Olearijaus, K. Ptolemajaus, Chr. Celarijaus, A. F. Prevo ir kitų keliautojų, geografų bei istorikų veikalai. Apie 400 vnt. sudaro numizmatinė literatūra: tai Belgijos, Anglijos, Rusijos, Lenkijos ir kt. šalių numizmatikos rinkinių katalogai, numizmatikos studijos ir pan. Gausi 1830–1831 m. sukilimo medžiaga: atsišaukimai, sukilimo vadovų bei dalyvių kalbos, vėliau parašytos studijos apie sukilimo pralaimėjimo priežastis ir pan. Daug knygų literatūros, kultūros istorijos klausimais, įvairių kalbų vadovėlių (olandų, turkų, arabų, hebrajų ir kt.), grožinės literatūros (A. Mickevičiaus, V. Šekspyro ir kt.), įvairių kalbų žodynų, enciklopedijų, bibliografinių leidinių.

Antoine François Prévost, vadinamas d’Exiles, geriau žinomas kaip abatas Prevo (pranc. abbé Prévost, 1697–1763) – prancūzų dvasininkas, istorikas, žurnalistas, vertėjas ir rašytojas, prancūzų Romantizmo pirmtakas, labiausiai žinomas kaip „Manon Lesko“ autorius, parašė monumentalų 15 tomų veikalą „Visuotinė kelionių istorija“ (Histoire générale des voyages, pirmą kartą išleista 1746–1759). Veikalas susilaukė didelio populiarumo, tad vėliau buvo papildytas ir išleistas dar kelis kartus. Bibliotekoje saugoma kita šio leidinio laida – 61 tomas (trūksta kelių tomų), pasirodęs 1748–1761. Virtuali jo versija, manoma, pasitarnaus ne tik smalsumą patenkinti, bet ir leis anų laikų žmonių akimis pamatytito meto žinias apie pasaulį, susipažinti su jų pažiūromis, susidūrus su vis platėjančiu žinių akiračiu, griaunančiu nusistovėjusius įsitikinimus, ir palengva tirpstančiomis nežinios miglomis. Šis daugiatomis leidinys priklausė žymaus Lietuvos ir Lenkijos mokslininko, geografo, kartografo, graviūrų meistro, istoriko, vieno iš Europos numizmatikos pradininkų, kultūros mecenato, bibliografo, pedagogo, Vilniaus, Krokuvos ir Briuselio universitetų profesoriaus Joachimo Lelevelio (1786–1861) asmeninei kolekcijai.