Fotografijų rinkinys

Fotografijos rinkinių fondą sudaro Lietuvos ir kitų šalių fotografų nuotraukos. Nuotraukose – Lietuvos miestų ir miestelių, buvusių dvarų, bažnyčių bei mažosios architektūros vaizdai, Lietuvos politikos, švietimo ir kultūros veikėjai, Vilniaus universiteto ir kt. mokyklų dėstytojai, mokiniai ir studentai. Svarbus Lietuvos kultūros istorijai yra Juozo Čechavičiaus fotografijų rinkinys. Juozas Čechavičius (apie 1819–1888) – žymus XIX a. antrosios pusės Lietuvos fotografas, fotoalbumų „Vilniaus vaizdai“ ir „Neries pakrančių albumas“ autorius. Į Vilnių J. Čechavičius atvyko 1865 m. ir čia atidarė ateljė, veikusią Botanikos sode iki fotografo mirties. Aktyviausiai fotografas dirbo Vilniuje 1872–1883 m. Po jo mirties ateljė su visu fotoarchyvu paveldėjo Anna de Rotte, kuri 1889 m. ištekėjo už Vincento Slendzinskio. Anna Slendzinska, pasinaudodama paliktais J. Čechavičiaus negatyvais, spausdino nuotraukas su Vilniaus ir jo apylinkių vaizdais. Nemažiau įdomus ir Supraslio stačiatikių vienuolyno fotografijų rinkinys. Supraslio (Lenkija) stačiatikių ir šiuo metu veikiantį vienuolyną XVI a. pradžioje fundavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio maršalka Aleksandras Chodkevičius (apie 1475–1549) ir stačiatikių vyskupas Juozapas Soltanas (apie 1450–1521). Buvo pastatyta cerkvė-tvirtovė, kurios interjeras vėliau papuoštas freskomis ir ikonostasu. Po Bresto bažnytinės unijos pasirašymo vienuolynas 1609–1823 m. priklausė vienuoliams bazilijonams. XVII–XVIII a. Supraslio bazilijonų vienuolynas tapo žymiu religiniu, kultūros ir mokslo centru su turtinga biblioteka ir spaustuve. 1824 m. vienuolynas vėl buvo grąžintas stačiatikiams. Istorikams gali būti įdomus ir lenkų fotografo Jano Mečkovskio (1830–1889) fotografijų albumas, vaizduojantis Rusijos caro Aleksandro III 1883 m. karūnavimo iškilmes Maskvoje.