Apie kolekcijas

Mokslas Vilniaus universitete

Mokslas Vilniaus Universitete

Vilniaus universitetas, įkurtas jėzuitų ordino 1579-aisiais ir žinomas kaip viena seniausių Vidurio ir Rytų Europos aukštųjų mokyklų, davė pradžią ne tik Lietuvos aukštojo mokslo vystymuisi, bet ir išugdė ne vieną mokslininkų, poetų, kultūros veikėjų kartą.

Lietuvos ir kaimyninių šalių istorijos šaltiniai

Lietuvos ir kaimyninių šalių istorijos šaltiniai

Rankraščių skyriuje saugoma gausi savo apimtimi rankraščių kolekcija (F5 – Mišrus), kurios didžiąją dalį sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (dabar – teritorijos, įeinančios į Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos valstybių sudėtį) XIV a. (nuorašai), XV a.–1944 m. rankraštiniai ir spausdintiniai dokumentai, parašyti kanceliarine slavų, lenkų, lotynų, vokiečių, turkų ir kt.

Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai

Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai

Rankraštiniai originalai – 1650–1781 m. „Akademijos laurų“ (Laureae academicae) knyga, Vilniaus jėzuitų kolegijos 1710–1723 metų dienoraštis (Diarium Collegii Societatis Iesu) ir XVI a. pab.–XVII a. pirmosios pusės Ypatingoji provincijolo knyga (Liber Extraordinarius Provincialis).

J. Lelevelio fondas. Kelionių aprašymai

J. Lelevelio fondas. Kelionių aprašymai

Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelevelio (1786–1861) asmeninė biblioteka, testamentu paskirta universiteto bibliotekai: knygas, rankraščius, atlasus, žemėlapius 1857 m. jis atidavė lenkų emigrantų mokyklai Batinjolyje (Biblioteka Scholy Narodowej Polskiej w Batignolles) ir iškėlė sąlygą, kad ši kolekcija po jo mirties būtų perduota Vilniaus universitetui.

Senieji lietuvių raštijos paminklai

Lietuvos kultūrai, raštijos istorijai ir lietuvių savimonei ypač svarbūs ankstyvieji spaudos paminklai lietuvių kalba. Daugiausia tai religiniai tekstai arba lietuvių kalbai skirti veikalai: gramatika, žodynas, katekizmas. Reprezentuojamų kūrinių sąrašas atspindi pačias raštijos ir lietuviškos minties šaknis. Taigi, jis neabejotinai vadintinas svarbia kultūros paveldo dalimi.

Pergamentų kolekcija

Negausus VU bibliotekos Rankraščių skyriaus Pergamentų fondas neturi nė šimto vienetų. Tai buvusios Vilniaus viešosios bibliotekos pergamentų kolekcijos (pagrindinė jų dalis saugoma Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje) likučiai ir iš Kauno universiteto perkelti bei kitais keliais mus pasiekę negausūs ištekliai.

Kunigo V. Mincevičiaus (1915–1992) kartografijos kolekcija (XVI-XX a.)

V. Mincevičius (1915–1992) – kunigas, žurnalistas, vertėjas ir kolekcininkas gyvenęs Italijoje (ten ir palaidotas) padovanojo universiteto bibliotekai žemėlapių kolekciją, kurią sudaro 331 saugojimo vienetas. Didžiąją jo kolekcijos dalį sudaro senoji kartografija. Tai ypatingos vertės XVI–XIX a.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų knygos

VU bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma 543 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1540–1845 m. teismų aktų knygos. Tai ypatingas rankraščių fondas. Šie dokumentai yra svarbiausias šaltinis tyrinėjant Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos istoriją.

Autografų kolekcija

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus autografų kolekciją sudaro per 300 s. vnt.

LDK didikų giminių archyvai

Turtingų ir įtakingų LDK, vėliau Žečpospolitos, didikų Radvilų (nuo XVII a. ir Prūsijos didikai) ir Sapiegų giminių atstovai ėjo aukščiausias vaivadų, kanclerių, etmonų, maršalkų, bažnyčios pareigūnų pareigas. Abi giminės turėjo pilių, dvarų ir rezidencijų visoje LDK teritorijoje. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma kai kurių jų valdų archyvų medžiaga.

Leibowicz Radiviliana

VU bibliotekos Grafikos kabinete saugoma per 91 tūkstantis meno kūrinių. Šiuo metu skaitmeninti ir peržiūrai internete pateikti portretų raižytojo Hiršo Leibovičiaus (Herszek Leibowicz) kūriniai.

Fotografijų rinkinys

Fotografijos rinkinių fondą sudaro Lietuvos ir kitų šalių fotografų nuotraukos. Nuotraukose – Lietuvos miestų ir miestelių, buvusių dvarų, bažnyčių bei mažosios architektūros vaizdai, Lietuvos politikos, švietimo ir kultūros veikėjai, Vilniaus universiteto ir kt. mokyklų dėstytojai, mokiniai ir studentai.

Piešiniai ir architektūriniai planai

Fondą F78 sudaro 901 l. s. vnt.; chronologinės ribos: XVI–XX a. Įrašai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Fonde esama M. Januševičiaus akvarelių, vaizduojančių iki šių dienų neišlikusius Vilniaus architektūros paminklus (Rotušę iki Lauryno Gucevičiaus rekonstrukcijos, Radvilų rūmų griuvėsius, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus ir kt.); XIX a. kupletų autoriaus, satyriko A.

Vaclovo Dargužo senosios grafikos rinkinys

Šveicarų lietuvių visuomenės veikėjas, Vilniaus universiteto garbės daktaras Vaclovas Dargužas universiteto bibliotekai padovanojo žemėlapių kolekciją ir senosios grafikos rinkinį. XVII–XIX amžiaus grafikos rinkinį sudaro 41 kūrinys. Jame yra Lietuvos istoriniai ir Vakarų Europos aukštuomenės portretai bei miestų vaizdai.

Žibunto Mikšio senosios grafikos rinkinys

Paryžiuje gyvenęs lietuvių dailininkas Žibuntas Mikšys (1923–2013) Vilniaus universiteto bibliotekai greta savo ir kitų šiuolaikinių dailininkų grafikos kūrinių padovanojo ir senosios grafikos rinkinį. Ši kolekcija yra dar papildyta ir Prancūzijoje gyvenusio dailininko Johnny Friedlaenderio (1912–1992) surinktais senosios grafikos darbais. Visą rinkinį sudaro 141 grafikos atspaudas.

Senosios grafikos rinkinys: Collectio Imaginum Sacrarum; Theatrum Principum

Rinkinį sudaro XV–XVIII amžiaus Vakarų Europos raižiniai, kurie ilgą laiką Vilniaus universiteto bibliotekoje buvo saugomi suklijuoti į dvi knygas odiniais viršeliais ir pavadinti Collectio Imaginum Sacrarum bei Theatrum Principum. Pirmoje knygoje yra 311 graviūrų, antroje – 370. 1979–1985 metais raižiniai buvo restauruojami ir dabar yra saugomi atskirais lapais.

Oginskių dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje

Oginskiai – viena iš žymiausių Lietuvos didikų giminių, turėjusių didelę įtaką valstybės politinei, ekonominei ir kultūrinei raidai, palikusių ryškų pėdsaką šalies istorijoje. Šioje skaitmeninėje kolekcijoje pristatomi reikšmingiausi įvairiuose Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fonduose saugomi su Oginskių gimine susiję dokumentai, aprėpiantys laikotarpį nuo XVI a.

J. Lelevelio fondas: Atlasai

J. Lelevelio fondas. Atlasai.

Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma profesoriaus Joachimo Lelevelio (1786-1861) asmeninė biblioteka. Jo surinktas senosios kartografijos rinkinys ir dokumentinis palikimas – vieni pačių svarbiausių Vilniaus universiteto bibliotekos istorinių rinkinių.